Oznamy a novinky

Neštátna ambulancia pre dospelých v Nových Sadoch - dovolenka

26. 09. 2016 09:10 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

MUDr. Prievozník oznamuje občanom, že od 3. októbra do 22. októbra 2016 neordinuje. Zastupuje ho MUDr. Kirinovičová v Zbehoch, ktorá v utorok ordinuje v Čakajovciach

Upozornenie

14. 09. 2016 09:17 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS, a.s.) upozorňuje občanov, že sa vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu vody v hotovosti. Upozorňujú, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).

Harmonogram vývozu odpadov 2016