Oznamy a novinky

Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

08. 03. 2017 15:12 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 10. a v utorok 11. apríla 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:
- občiansky preukaz,
- rodný list dieťaťa,
- vyplnenú dokumentáciu, ktorá je k dispozícii vo Vašej MŠ alebo na webovej stránke školy,
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
Škola ponúka možnosť objednať si predpísané zošity, pomôcky a prvú knihu v celkovej hodnote 21,- €.

Harmonogram vývozov odpadu 2017

01. 03. 2017 09:48

Dostupné na:

http://malezaluzie.sk/storage/dokumenty/2017/harmonogram-vyvozov-odpadu-2017.pdf

Obecná knižnica

21. 01. 2017 20:16 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Obecná knižnica bude dočasne otvorená každú stredu od 15:30 do 16:30 hodiny.