Oznamy a novinky

PD DEVIO Nové Sady - brigáda

22. 06. 2017 14:56 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
     Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje, že organizuje brigádu na vysekávanie vybehlíc v cukrovej repe v mesiaci júl. Záujemci sa môžu prihlásiť na stredisku v Nových Sadoch a na stredisku v Hruboňove v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. do 28. júna 2017.
     Podmienkou je dovŕšený vek 16 rokov a študenti si musia priniesť potvrdenie o návšteve školy. Začiatok brigády bude oznámený dodatočne.

Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch

22. 06. 2017 14:46 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Ordinačné hodiny počas letných prázdnin:

Od 26. júna 2017 do 7. júla 2017:

Pondelok:  7:00 - 9:00 hod. Nové Sady   
Utorok:      7:00 - 9:00 hod. Čakajovce    
Streda:       7:00 - 9:00 hod. Nové Sady
Štvrtok:     7:00 - 9:00 hod. Čakajovce
Piatok:       7:00 - 9:00 hod. Nové Sady

Pondelok až piatok: 10:00 - 12:00 hod. Výčapy-Opatovce

Od 17. júla 2017 do 28. júla 2017 v DZS Čakajovce:
Pondelok:    10:00 - 12:00 hod.
Utorok:          7:30 - 10:00 hod.
Streda:         10:00 - 12:00 hod.
Štvrtok:       11:30 - 13:30 hod.
Piatok:         13:30 - 15:00 hod.

Od 31. júla 2017 do 11. augusta 2017:
Pondelok:     7:00 do 9:00 hod. Nové Sady
Utorok:         7:00 do 9:00 hod. Čakajovce
Streda:          7:00 do 9:00 hod. Nové Sady
Štvrtok:         7:00 do 9:00 hod. Čakajovce
Piatok:          7:00 do 9:00 hod. Nové Sady

Pondeok až piatok v DZS Výčapy-Opatovce:   10:00 - 12:00 hod.

Od 14. augusta  2017 do 25. augusta 2017 v DZS Čakajovce:
Pondelok:      10:00 - 12:00 hod.
Utorok:            7:30 - 10:00 hod.
Streda:           10:00 - 12:00 hod.
Štvrtok:          11:30 - 13:30 hod.
Piatok:            13:30 - 15:00 hod.

Harmonogram vývozov odpadu 2017

01. 03. 2017 09:48

Dostupné na:

http://malezaluzie.sk/storage/dokumenty/2017/harmonogram-vyvozov-odpadu-2017.pdf