Oznamy a novinky

Zdravotné stredisko pre dospelých v Nových Sadoch

25. 04. 2017 11:17 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
     Zdravotné stredisko pre dospelých v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr. Gašparovič zajtra t.j. v stredu 26. apríla 2017 neordinuje. Zastupuje ho MUDr. Kirinovičová v Zbehoch. Zdravotná sestra v Nových Sadoch bude robiť odbery a dávať injekcie.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2017/2018

19. 04. 2017 10:39 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2017/2018 sa uskutoční 9. a 10. mája 2017 v čase od 9:00 do 16:00 hod. v budove Materskej školy v Nových Sadoch. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky ZŠ.
   
     Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

    - občiansky preukaz
    - rodný list dieťaťa

Harmonogram vývozov odpadu 2017

01. 03. 2017 09:48

Dostupné na:

http://malezaluzie.sk/storage/dokumenty/2017/harmonogram-vyvozov-odpadu-2017.pdf