Oznamy a novinky

Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch

13. 06. 2018 09:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

    Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr Lauková bude ordinovať od 18. júna 2018 do 22. júna 2018 nasledovne:

Pondelok:   7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Utorok:       7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Streda:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Štvrtok:      7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Piatok:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce

Telefónne číslo:  037/7793167

Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Malé Zálužie - ústredné kúrenie plynové

29. 05. 2018 14:48
Viac informácií dostupných na:

http://malezaluzie.sk/samosprava/z-roku-2018

Pozor, vypaľovanie trávy je zakázané!