Oznamy a novinky

Neštátna ambulancia pre dospelých v Nových Sadoch - dovolenka

07. 12. 2016 15:05 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
MUDr. Gašparovič oznamuje občanom, že v piatok 9. decembra 2016 neordinuje. Zastupuje ho MUDr. Kirinovičová v Zbehoch.

Predaj živých stromčekov

05. 12. 2016 13:47 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Vedúci pohostinstva Ujlaček oznamuje občanom, že od pondelka  5. decembra 2016 bude predávať živé vianočné stromčeky, rezané aj v kvetináči, v rôznych veľkostiach rôzne druhy (normandská jedlička, borovica, smrek...) Ďalej bude predávať aj stojany na stromčeky.

Upozornenie

14. 09. 2016 09:17 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS, a.s.) upozorňuje občanov, že sa vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu vody v hotovosti. Upozorňujú, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).