eGovernment - Zmluvy 2016

# názov dátum
790 Zmluva Slovakia Energy 2017-01-12 10:41:33 stiahni
788 Zmluva o dielo Ing. Ladislav Lašo 2016-12-14 17:42:12 stiahni
787 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 2016-12-14 17:41:33 stiahni
786 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cest. ruchu 2016-12-14 17:41:04 stiahni
740 Dodatok k zmluve č. 1 - Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác a služieb - Rastislav Bila 2016 2016-11-24 19:12:43 stiahni
739 Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác a služieb - Rastislav Bila 2016 2016-11-24 19:11:51 stiahni
558 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2016 2016-07-04 10:04:28 stiahni
557 Slovgram - Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov ...2016 2016-07-04 10:03:23 stiahni
556 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom 2016-07-04 10:01:22 stiahni
553 Zmluva s SPP 2016 2016-04-19 23:47:05 stiahni
552 Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými a nebezpečnými odpadmi 2016-03-15 15:53:29 stiahni
551 Zmluva č. 76242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka 2016-03-15 15:51:51 stiahni
550 Zmluva o výpožičke (Ministerstvo vnútra SR a Obec Malé Zálužie) - hasičské auto 2016-02-29 09:14:46 stiahni
549 Zmluva o dielo poskytnutia služby na zhtovenie projektu stavby Obec Malé Zálužie a p. Smrtník 2016-02-29 09:12:30 stiahni
548 Zmluva - Obstarávnie komunitné centrum 4. 2016-02-19 09:01:59 stiahni
547 Zmluva - Obstarávnie komunitné centrum 3. 2016-02-19 09:01:42 stiahni
546 Zmluva - Obstarávnie komunitné centrum 2. 2016-02-19 09:01:25 stiahni
545 Zmluva - Obstarávnie komunitné centrum 1. 2016-02-19 09:01:17 stiahni
544 Zmluva - Oprava domu smútku 3. 2016-02-19 09:00:49 stiahni
543 Zmluva - Oprava domu smútku 2. 2016-02-19 09:00:31 stiahni
542 Zmluva - Oprava domu smútku 1. 2016-02-19 09:00:14 stiahni