Preglejky - hradené z dotácie NSK - šport 2021

Stavebné preglejky 13ks, ktoré poslúžia na rekonštrukciu poškodených mantinelov na multifunkčnom ihrisku, boli hradené z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja - šport 2021.