Budova školy

Dnes obchod. Deti z Ujlačku chodili do školy do Nových Sadov. Koncom 19. storočia ale bolo veľa školopovinných detí a obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo zriadiť školu aj v Ujlačku. Postavená bola v roku 1903 a vyučovať sa začalo v roku 1905. Prvým učiteľom tu bol Ernest Šaško a pôsobil tu do roku 1939. Škola slúžila svojmu účelu do roku 1978. Deti zo Zálužia chodia od r. 1978 znova do školy do nových Sadov.