Rybník

Rybník bol vybudovaný v rokoch 1962 - 1966 v rámci regulácie potoka Radošinka pri jej sútoku s Galanovským potokom medzi Malým Zálužím a Kapincami. Jeho celková rozloha je 22 hektárov a rozprestiera sa v miestach, kde boli kedysi Mlynské a Horné lúky. V roku 1977 sa pristúpilo k jeho rekonštrukcii. Postavilo sa rybničné hospodárstvo so 6 sádkami, 2 komoramy rýb, skladom a liahňou rýb. Pri druhej rekonštrukcii v roku 1982 bolo prehĺbené zanesené dno a do Horného jarku vyvezených 130 000 m3 zeminy. Pre obyvateľov obce a blízkeho okolia je významná hlavne jeho športovo-rekreačná funkcia. Na našej nádrži sa udomácnilo množstvo vodného vtáctva.