Zdravotníctvo v okolí obce

Neštátna ambulancia pre dospelých - MUDr. Katarína Zdarileková

Kontakt
Nové Sady
Telefón: 0940 366 805

Ordinačné hodiny


Pondelok od 07:00 do 13:30
Utorok od 09:00 do 16:00
Streda od 07:00 do 13:30
Štvrtok od 07:00 do 13:30
Piatok od 07:00 do 12:00

Rozdelenie ordinačných hodín podľa úkonov:

PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK:
7,00 - 8,00hod. Preventívne prehliadky, odbery
8,00 - 10,00hod. Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00hod. Kontroly a potvrdenia
po 12,30 do 13,30hod. Len objednaní pacienti a návštevy
UTOROK
9,00 - 10,00hod. Objednaní a návštevy
10,00 - 12,00hod. Akútne choroby a stavy
12,30 - 16,00hod. Objednaní a pracujúci pacienti
PIATOK
7,00 - 8,00hod. Preventívne prehliadky a odbery
8,00 - 10,00hod. Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00hod. Kontroly a potvrdenia

Možnosť objednania dlhodobo užívaných liekov telefonicky príp. mailom.
Taktiež je možné predpísanie liekov prostredníctvom poštovej schránky, ktorá je umiestnená v čakárni ambulancie počas ordinačných hodín

mobil: 0910 326 075

Neštátna ambulancia pre deti a dorast

Čakajovce
Telefón: 037 77 931 67

Nové Sady
Telefón: 037 78 941 46

Ordinačné hodiny

Čakajovce
Pondelok 07.00 - 09.00
Štvrtok	 07.00 - 11.00
Piatok	 10.00 - 12.00

Nové Sady
Pondelok 10.00 - 12.00
Streda	 07.00 - 10.00
Piatok	 07.00 - 09.00

Zubná ambulancia

Výpis zo zubnej karty je potrebné žiadať na tel.č.037/78 942 54

Lekáreň Alfa - Omega

Kontakt Nové Sady Otváracie hodiny od 01. júla 2019 Pondelok od 07:30 do 14:00 Utorok od 09:30 do 17:00 Streda od 07:30 do 14:00 Štvrtok od 07:30 do 14:00 Piatok od 07:30 do 12:30