odvoz odpadu 2019

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ponitrianske združenie obcí vypočítalo pre každú obec úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, podľa ktorého Vám bude vyrubený zákonný poplatokÚvKo=m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n : mKO x 100 /%/hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov 57 252,00
hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci 115 521,00
Hodnota vytriedenia komunálnych odpadov 49,56%Určenie zákonného poplatku na základe vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2019 je 7eur.