História v kocke

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1390. Osídlenie územia je doložené od neolitu. Názov obce prešiel určitým vývojom, v 19. storočí sa zaužíval názov Újlacska alebo Ujlaček je to slovo maďarského pôvodu a znamená novo osídlené miesto. Od roku 1948 sa obec volá malé Zálužie. V stredoveku patrila obec k hradu Topoľčany, od 16. storočia boli majiteľmi obce uhorské šľachtické rodiny Ghyczyovcov, Prónayovcov a Justovcov. Obyvateľstvo bolo prevažne slovenské, ale žili tu aj Židia. Najväčší počet obyvateľov bol zistený v roku 1938 – 475, odvtedy počet obyvateľov klesá. Škola: deti chodili do školy do nových Sadov, koncom 19 storočia sa ukázala potreba školy v obci. Vyučovať sa v nej začalo v roku 1905 a bola v prevádzke do roku 1978. Odvtedy chodia deti znova do školy do Nových Sadov. Viac informácií z histórie obce sa dozviete v knihe Malé Zálužie, ktorá vyšla v roku 2000 pri príležitosti stretnutia rodákov.


Opis z obdobia výstavby nového kultúrneho domu.