FRANTIŠEK SERFOZO

.......Čas neúprosne beží a nenávráti.......

So zármutkom a ľútosťou v srdci si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 17.02.2020 navždy odišiel vo veku 76 rokov milovaný manžel František Serfozo. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21.02.2020 o 13,00hod. na cintoríne v Malom Záluží. Česť jeho pamiatke