PAVEL PROKSA

.....Zhasla sviečka Tvojho života....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš drahý Pavel Proksa. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 04. apríla 2020 o 10,00 na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jeho pamiatke.