ANNA ALCHUSOVÁ rod. ŠEVČÍKOVÁ

...Mrú srdcia, ale srdce vraví k srdcu....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že nás navždy opustila Anna Alchusová rod. Ševčíková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 23.11.2020 o 13,00hod. v katolíckom kostole v Nových Sadoch. Česť jej pamiatke