BOŽENA PROKSOVÁ

......Neplačte, že som odišla......................

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 02.februára 2020 navždy opustila naša milovaná Božena Proksová vo veku 69rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 8. februára 2020 o 13,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke