EDITA BILOVÁ

...všetci sme anjeli....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že nás navždy opustila Edita Bilová vo veku 82rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 13.10.2020 o 14,00hod. na hornom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke