VLASTA KRIŽANOVÁ rod. RIZEKOVÁ

...Doznel tlmený akord života...

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že dňa 20. septembra 2020 nás navždy opustila Vlasta Križanová rod. Rizeková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 24.09.2020 o 15,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke