ANNA MESÁROŠOVÁ

......Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé.........

So zármutkom a ľútosťou v srdci si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 29.01.2020 navždy odišla vo veku 81 rokov Anna Mesárošová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 01.02.2020 o 14,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke

BOŽENA PROKSOVÁ

......Neplačte, že som odišla......................

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 02.februára 2020 navždy opustila naša milovaná Božena Proksová vo veku 69rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 8. februára 2020 o 13,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke

Miloš Líška

....Neplačte, že som odišiel.....

Navždy nás opustil Miloš Líška vo veku 73 rokov dňa 31.03.2020. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 02.04.2020 o 14,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží.

PAVEL PROKSA

.....Zhasla sviečka Tvojho života....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš drahý Pavel Proksa. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 04. apríla 2020 o 10,00 na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jeho pamiatke.

VLASTA KRIŽANOVÁ rod. RIZEKOVÁ

...Doznel tlmený akord života...

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že dňa 20. septembra 2020 nás navždy opustila Vlasta Križanová rod. Rizeková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 24.09.2020 o 15,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke

ANNA PROKSOVÁ rod. VAVÁKOVÁ

...Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním...

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že dňa 21. septembra 2020 nás navždy opustila Anna Proksová rod. Vaváková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 25.09.2020 o 15,00hod. na dolnom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke

ANNA ALCHUSOVÁ rod. ŠEVČÍKOVÁ

...Mrú srdcia, ale srdce vraví k srdcu....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že nás navždy opustila Anna Alchusová rod. Ševčíková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 23.11.2020 o 13,00hod. v katolíckom kostole v Nových Sadoch. Česť jej pamiatke

EDITA BILOVÁ

...všetci sme anjeli....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že nás navždy opustila Edita Bilová vo veku 82rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 13.10.2020 o 14,00hod. na hornom cintoríne v Malom Záluží. Česť jej pamiatke

PETER KARVAY

...všetci sme anjeli....

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým občanom, príbuzným, že nás navždy opustil Peter Karvay vo veku 57rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 7.12.2020 o 14,00 v katolíckom kostole Nové Sady a pohreb 8.12.2020 o 11,00hod. na hornom cintoríne v Malom Záluží. Česť jeho pamiatke