Oznamy a novinky

Zmena otváracích hodín Pošta Nové Sady - platné od 01.03.2021

24. 02. 2021 15:40 - Vyhlásené v miestnom rozhlase


Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Záluží

25. 02. 2021 16:49 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Výzva o úprave vlastníckych vzťahov

24. 02. 2021 15:26 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Lesy Slovenskej republiky zverejňujú dve výzvy a to:
1. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a k nej prísluchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích prav k lesným pozemkom,
2. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prísluchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Obidve výzvy aj so zoznamom nájdete tu klik