Oznamy a novinky

Vitaj leto 2024 - Honba za pokladom

18. 06. 2024 09:39 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov obce

04. 06. 2024 14:31 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

04. 06. 2024 14:30 - Vyhlásené v miestnom rozhlase