Oznamy a novinky

Letné kino 2020 - 01.08.2020

28. 07. 2020 14:25 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vďaka firme Brimo za záhradný stan

29. 06. 2020 10:41 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Ďakujeme firme BRIMO ktorá našej obci darovala párty stan, ktorý budeme využívať počas našich obecných akcií.

Spoznaj svoju obec - denný detský letný tábor

01. 07. 2020 11:51 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Denný detský tábor "Spoznaj svoju obec" s finančnou podporou Nadácia ZSE z grantového programu Rozprúdime regióny :-)
S radosťou Vám oznamujeme, že v dňoch od 13. júla do 17.júla 2020 sa bude konať denný detský tábor denne od 7,30 do 16,00hod.
Formou denného detského tábora sa deti oboznámia bližšie s históriou obce, s jej tradíciami, spoznajú nových priateľov, utužia si svoje kamarátske vzťahy. Umožníme pracujúcim rodičom cielene umiestniť deti počas svojho pracovného času tak, aby sa mohli pokojne venovať svojej práci. Počas 5-tich dní sa deti dozvedia zaujímavé informácie a spoznajú históriu obce prostredníctvom našich sprievodcov - naši členovia Jednoty dôchodcov. Navštívia starú školu, pamätnú izbu, rybník, hasičskú zbrojnicu, zvonicu. Nacvičia tanec podľa výberu, vyskúšajú si živý hlásnik (po dedine budú hlásiť živo oznamy). Načerpané informácie si preveríme prostredníctvom kvízu. Absolvujeme výlet do Ranč pod Babicou, zabavíme sa, posúťažime.
Kapacita tábora je obmedzená max. 15 detí od 5 do 12rokov /uprednostnené deti budú z Malého Zálužia/.