Oznamy a novinky

POZVÁNSKA - Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

14. 07. 2021 23:46 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Verejné zhromaždenie

07. 07. 2021 08:11 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,
minulý rok nám neprial čas, ale tento rok je to už lepšie. I preto vás pozývame na verejné zhromaždenie, na ktorom vás oboznámime s činnosťou samosprávy, podiskutujeme o veciach verejných, o vašich problémoch, nápadoch, sťažnostiach.......
Všetci ste srdečne vítaní dňa 10. júla o 17,00hod.v sále obecného úradu. Ďakujem

Vitaj leto - zábavno-súťažné popoludnie

29. 06. 2021 15:31 - Vyhlásené v miestnom rozhlase