Oznamy a novinky

ZŠ s MŠ Nové Sady

31. 08. 2022 09:08 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady oznamuje rodičom a žiakom, že otvorenie nového školského roku sa uskutoční 05. septembra 2022 o 7.45hod. Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke školy. 

Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Zdarileková, Nové Sady

31. 08. 2022 09:06 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
MUDr. Zdarileková oznamuje pacientom, že v dňoch od 30.08.2022 do 05.09.2022 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Kirinovičová v Zbehoch. ďakujeme za pochopenie

Oznámenie o osobe určenej na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonaní a vymenovanie zapisovateľky

20. 07. 2022 18:14 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Oznámenie o osobe určenej na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonaní a vymenovanie zapisovateľky

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, starosta obce Malé Zálužie určil osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie a vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. Zuzanu Zábražnú telefonický kontakt: 037/7894061 e-mail: oumalezaluzie@gmail.com sídlo: 951 24 Malé Zálužie 63

Kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie v pracovných dňoch – konkrétne v stredu od 15,30 do 16,30hod. na Obecnom úrade v Malom Záluží.

Veronika Kubíková, starostka obce