Oznamy a novinky

Zdravotné stredisko Mudr. Zdarileková

13. 12. 2022 12:33 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Ordinačné hodiny počas vianočných sviatkov:
MUDr. Zoja Lauková - ambulancia pre deti a dorast - ambulancia Čakajovce
od 27.12.2022 do 30.12.2022 od 10,00 do 2,00hod.
od 02.01.2023 do 05.01.2023 denne od 07,00 do 09,00hod.
                                                   od 10,00 do 12,00hod. sa ordinuje v detskej ambulancii Výčapy Opatovce

Telefónne číslo 037/7793167

MUDr. Katarína Zdarileková - ambulancia pre dospelých
Dovolenka medzi sviatkami od 27.12.-30.12. 
Zástup MUDr. Kirinovičová Zbehy
Prvý deň ordinovania po sviatkoch: 02.01.2022
Telefónne číslo 0940366805


Zdravotné stredisko Nové Sady MUDr. Zdarileková oznamuje svojim pacientom, že od 12.12.2022 sa ordinuje v priestoroch detskej ambulancie MUDr. Laukovej v Nových Sadoch až do odvolania z dôvodu stavebných prác v ambulancii pre dospelých. Vchod do ambulancie MUDr. Zdarilekovej je z bočnej strany budovy /bývalý vchod do detskej ambulancie MUDr. Laukovej./
Ďalej oznamujú pacientom, že nakoľko v tejto ambulancii nie je k dispozícií infekčný vchod, menia sa ordinačné hodiny, od 07:00 do 11:30 pacienti bez prejavov infekcie a od 11:30 do 12:30 výhradne infekční pacienti, okrem utorka, kedy sa infekční pacienti budú vyšetrovať v individuálne stanovenom čase, upozorňujeme, že aj naďalej je nutné objednávať sa na presný čas vyšetrenia.

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromv

13. 12. 2022 12:29 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

ZOOM OPTIKA

29. 11. 2022 16:21 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Dňa 07.12.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ, v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.