Oznamy a novinky

Očkovanie proti besnote

03. 08. 2021 10:39 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Očkovanie psov proti besnote bude 05.08.2021 - štvrtok od 18,00 do 18,45hod. pred obecným úradom v Malom Záluží. Cena očkovania 7EUR. Očkovanie je zo zákona povinné.
Nezačipované zvieratá musia byť povinne začipované - poplatok 15EUR - čipovanie prebieha hneď na mieste.
Ďakujem

POZVÁNSKA - Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

14. 07. 2021 23:46 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Verejné zhromaždenie

07. 07. 2021 08:11 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,
minulý rok nám neprial čas, ale tento rok je to už lepšie. I preto vás pozývame na verejné zhromaždenie, na ktorom vás oboznámime s činnosťou samosprávy, podiskutujeme o veciach verejných, o vašich problémoch, nápadoch, sťažnostiach.......
Všetci ste srdečne vítaní dňa 10. júla o 17,00hod.v sále obecného úradu. Ďakujem