Veronika Kubíková – volebné obdobie 2018-2022

Vážení spoluobčania, priatelia,
hneď na začiatku sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí mi svojim hlasom vyjadrili podporu a dôveru, ktorá je a bude pre mňa „hnacím motorom“ pri nadchádzajúcich povinnostiach vyplývajúcich z funkcie starostu. Ďakujem i Vám všetkým, ktorí ste neboli ľahostajní k voľbám a Váš hlas bol dôležitý pri zostavení obecného zastupiteľstva.

V týchto dňoch sme spoločne spolu so zvolenými poslancami zložili zákonom predpísaný sľub. Myslím si, že všetci volení išli do samosprávy len s tým najlepším úmyslom a cieľom a to, urobiť čo najviac prospešného pre našu malú obec Malé Zálužie. Verím, že spoločnými silami sa nám to aj podarí.

Prostredníctvom webovej stránky Vás budeme informovať aktuálnymi informáciami.

Na záver Vás chcem poprosiť o trpezlivosť a ústretovosť v mojich začiatkoch, aby som nabrala potrebné skúsenosti, ktoré sú dôležité pre správny chod obce, pretože chcem byť dobrou starostkou pre Vás všetkých.