Veronika Kubíková – volebné obdobie 2022-2026

Vážení spoluobčania, priatelia,
hneď na začiatku sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí mi svojim hlasom vyjadrili podporu a dôveru, ktorá je a bude pre mňa „hnacím motorom“ pri nadchádzajúcich povinnostiach vyplývajúcich z funkcie starostu. Ďakujem i Vám všetkým, ktorí ste neboli ľahostajní k voľbám a Váš hlas bol dôležitý pri zostavení obecného zastupiteľstva.

V týchto dňoch sme spoločne spolu so zvolenými poslancami zložili zákonom predpísaný sľub. Myslím si, že všetci volení išli do samosprávy len s tým najlepším úmyslom a cieľom a to, urobiť čo najviac prospešného pre našu malú obec Malé Zálužie. Verím, že spoločnými silami sa nám to aj podarí.

Prostredníctvom webovej stránky Vás budeme informovať o aktuálnych informáciach.

Na záver Vás chcem poprosiť, resp. podotknúť, že aj VY sa môžete pričiniť o krajšiu obec Malé Zálužie a to: organizovaním spoločenských aktivít, zapájaním sa do obecných brigád, nahlasovaním porúch, príkladným staraním sa o okolie svojho domu, pripomienkovaním Všeobecno-záväzných nariadení, či sťažovaním (ale priamo starostke obce).....ĎAKUJEM