Komunálne voľby v roku 2002

Zapísaných oprávnených: 204 voličov
Volieb sa zúčastnilo: 150 voličov
Odovzdaných platných lístkov na starostu: 141
Odovzdaných platných lístkov na poslancov: 146

Starosta obce

  1. Ing. Emil Fuska (141 hlasov 94,0%)

Poslanci obecného zastupiteľstva

  1. Ing. Peter Malák (121 hlasov 80,7%)
  2. Plesník Viliam (104 hlasov 69,3%)
  3. Ján Mareček (103 hlasov 68,7%)
  4. Andrej Žitnay (88 hlasov 58,7%)
  5. Ing. Eva Zmeková (82 hlasov 54,7%)

Náhradníci

  1. Miroslav Kulíšek (74 hlasov 49,3%)
  2. Iveta Proksová (69 hlasov 46,0%)
  3. Miroslav Masarovič (55 hlasov 36,7%)