Obecné symboly

Erb Malého Zálužia

V modrom štíte pod veľkým strieborným lemešom položené dve strieborné ryby v zlatej zbroji - spodná menšia a obrátená. To všetko ovenčené dvoma zlatými polovičnými odvrátenými ratolesťami.

Vlajka Malého Zálužia

Poľnohospodársky motív podľa odtlačku pečatidla obce z 18. storočia, doplnený o symboliku rybárstva.