Zastupiteľstvo - volebné obdobie 2003 - 2006

 • Starosta Ing. Emil Fuska
 • Zástupca starostu Viliam Plesník
 • Hlavný kontrolór Ing. Michal Zedník
 • Poslanci
  • Ing. Peter Malák
  • Ing. Eva Zmeková
  • Ján Mareček
  • Viliam Plesník
  • Andrej Žitnay