Oznamy a novinky

Upozornenie

14. 09. 2016 09:17 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS, a.s.) upozorňuje občanov, že sa vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu vody v hotovosti. Upozorňujú, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).

Kontajner na jedlé tuky a oleje

17. 05. 2016 14:26 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Firma ENVIGEOS ponúka ďalšiu službu a to zber jedlých tukov a olejov. Na dvore pri obecnom úrade je pristavený modrý kontajner, ktorý je na to určený. Nachádza sa vedľa kontajneru na sklo bude tam nastálo.
     Použité jedlé tuky a oleje je treba dávať do kontajnera v uzatvorených pet fľašiach. 

Pošta v Nových Sadoch - oznam

16. 11. 2015 10:26
      Oznamujeme Vám, že na pošte Nové Sady pri Nitre je od 1.11.2015 možné vybaviť:
 - výpis z listu vlastníctva na právne účely
 - výpis z Obchodného registra SR na právne účely
 - výpis/odpis z Registra trestov na právne účely
 - osvedčenie o evidencii vozidla