Terénna opatrovateľská služba

Obec Malé Zálužie sa zapojila do Národného projektu PODPORA ROZVOJA A DOSTUPNOSTI TERÉNNEJ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národný projekt trvá do 30.09.2021.
Od 01.04.2021 poskytuje obec terénnu opatrovateľskú službu trom klientkám a jedna opatrovateľka je zamestnaná na plný úväzok. .

Od 01.07.2021 poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu štyrom klientkám a prijali sme druhú opatrovateľku tiež na plný pracovný úväzok.

Národný projekt sa predlžuje od 30.09.2021 do 28.02.2022.