Zastupiteľstvo - volebné obdobie 2022 - 2026

 • Starostka Veronika Kubíková
 • Zástupca starostky Ivan Plačko
 • Hlavný kontrolór Ing.Ladislav Fúska
 • Poslanci
  • Ivan Plačko
  • Katarína Šoošová
  • Anna Velikovová
  • Katarína Farkašová
  • Denisa Černická