Oznamy a novinky

Pošta v Nových Sadoch

22. 01. 2020 11:12 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Pošta Nové Sady pri Nitre bude dňa 31.01.2020 z prevádzkových dôvodov Zatvorená. Najbližšia dostupná pošta Nitra 1.

Záverečné stanovisko k strategickému dokumetnu "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK"

22. 01. 2020 09:04 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Vážení občania,
nahliadnuť do záverečného stanoviska k strategickému dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"máte možnosť na našom webe v lište Dokumenty 2020. Ďakujem

Nahlásenie všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí!!!!

14. 01. 2020 11:56 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania !!!!!!


v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v obci Zbehoch a v súvislosti,
že sa naša obec nachádza v pásme dohľadu Vás žiadam o nahlásenie
všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí - poprosím
telefonicky 0904611063, alebo na oumalezaluzie@gmail.com do 15.01.2020,
ďakujem za spoluprácu

Ďalej, RVPS Nitra nariaďuje:

- zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

- zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a) Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi

c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

d) bezodkladne oznámiť RVPS Nitra (037/6536202, 0902276417, 0905199981) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

- akýkoľvek klinický prejav (výtok z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

- minimalizovať počet ľudí , ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde

RVPS zakazuje !!!!:

- akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva uvedených obciach

- prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Nitra.

- vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Nitra,

- konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov uvedených obciach do 10km,

*Uvedené opatrenia platia až do odvolania.