Zvonica

Pôvodne bola drevená zvonica, ktorá pri požiari zhorela. V roku 1879 na jej mieste postavili novú, ktorú v roku 1922 prestavali. Mala tri zvony, ktoré boli počas 1. svetovej vojny zrekvírované. V 90. rokoch 20. storočia bola rekonštruovaná a zvony boli elektrifikované.

Namaľovala Janka Vargová v roku 2021.