Oznamy a novinky

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2020/2021

27. 02. 2020 11:35 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021  sa uskutoční 6. a 7. apríla  2020 v čase od 14.00 do 17.00. hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastnia deti, ktoré k 31.08.2020 dovŕšia šiesty rok veku a deti,  ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa  predloží:

·         občiansky preukaz,

·         rodný list dieťaťa,

·         vyplnenú dokumentáciu,  ktorá je k dispozícii vo Vašej MŠ alebo na webovej stránke školy,

·         podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Škola ponúka možnosť objednať si predpísané zošity, pomôcky v celkovej hodnote 22€.Mudr. Zdarileková - dovolenka v ambulancii pre dospelých

26. 02. 2020 13:59 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Mudr. Katarína Zdarileková oznamuje svojim pacientom, že od 02. marca do 04. marca čerpá dovolenku, zastupuje Mudr. Kirinovičová, Zbehy.

Neporiadok na cintorínoch

26. 02. 2020 13:49 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Vážení občania,
v dôsledku silného vetra je na cintorínoch, či už na dolnom, alebo hornom, "neporiadok". Poprosím Vás, aby ste si upratali hroby, poprípade poumiestňovali odfúknuté predmety, ktoré sú Vaše späť na miesto a to do 01. marca 2020. Po tomto termíne sa o to postarajú naši aktivační pracovníci.