Oznamy a novinky

Voľby do Európskeho parlamentu

12. 02. 2024 13:48 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Stiahni tu:

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

oumalezaluzie@gmail.com

Hlasovacie preukazy sa vydávajú od 24.04.2024 do 07.06.2024

Volebný okrsok a volebná miestnosť

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre Malé Zálužie 

Termín: 08. júna 2024 od 7,00 do 22,00hod.

Volebný okrsok č. 1 

Volebná miestnosť: sála kultúrneho domu

Kvapka krvi 2024

08. 04. 2024 09:44 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Pošta Nové Sady

14. 03. 2024 11:45 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Pošta Nové Sady oznamuje, že z prevádzkových dôvodov /účasť na školeniach/ bude v dňoch 20. (streda) a 22. (piatok) marca 2024 otvorená nasledovne:

Streda: od 9,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,30
Piatok: od 9,00 do 12,00 a od 14,00 d 15,03

Za porozumenie ďakujeme