Oznamy a novinky

ZsVS, a. s. - Mimoriadny odpočet - január 2023

20. 01. 2023 15:15 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:

Samoodpočtom  – v  termíne od 01.  01.  2023 do 31.  01.  2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku http://odpocet.zsvs.sk. Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude Vaša spotreba rozdelená k  31.  12.  2022 na základe priemernej dennej spotreby vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.

Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku http://odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané zamestnancom ZsVS,  a.  s., v  riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k  31.  12.  2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

Darujte 2%

19. 01. 2023 17:41 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Odstúpenie predajne potravín Derna v Malom Záluží

19. 01. 2023 17:36 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Vedúca predajne potravín Derna v Malom Záluží odstupuje zariadenú predajňu potravín. Viac info. 0911171175.....

Žiadame obyvateľov, aby túto informáciu šírili aj medzi svojich známych. Nakoľko potraviny v obci nám budú značne absentovať.
Ďakujeme za pochopenie, starostka