Oznamy a novinky

Verejná vyhláška

24. 05. 2023 12:07 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - č.j.60/2023-486-01-Žá


Na stiahnutie: Verejná vyhláška

Digitálny žiak

15. 05. 2023 08:17 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Oznam o príspevku pre zákonných zástupcov žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia, prvákov na stredných školách, žiaci piatych ročníkov na osemročných gymnáziách.
Máte možnosť získať digitálne vybavenie pc, notebooky pre svoje deti.

Chovateľom včiel

18. 04. 2023 11:32 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje chovateľom včiel, že v dňoch od 04.05.2023 až do 10.05.2023 v čase od 20:00 do 06:00 hod. bude vykonávať postreky Repky olejnej účinnými látkami LAMBDA-CYHALOTRIN a ACETAMIPRID. Prosíme chovateľov včiel aby si zabezpečili svoje včelstvá.

Za pochopenie ĎAKUJEME!