Oznamy a novinky

PD Devio - brigáda na vysekávanie vybehlíc v cukrovej repe

18. 06. 2019 14:40 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

PD Devio Nové Sady oznamuje záujemcom o brigádu na vysekávanie vybehlíc v cukrovej repe, že sa môžu nahlásiť na stredisku v Nových Sadoch od 18.06.2019. Hodinová mzda je 3,50€, pričom každému účastníkovi brigády bude poskytnutá desiata a bude zabezpečený pitný režim. Pracovná doba bude od 07,00hod. do približne 13,00hod. Brigády sa môžu zúčastniť študenti, ktorí dovŕšili 16 rok veku.
Študenti musia predložiť doklad o návšteve školy.

Kiko CUP v Malom Záluží

17. 06. 2019 08:40 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Neštátna ambulancia Nové Sady - Mudr. Katarína Zdarileková

06. 06. 2019 12:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Od 01. júla 2019 plánujeme vrátiť každodenne dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. Kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti budeme zvyšovať certifikovaným prístrojovým vybavením. Ambulancia už teraz disponuje EKG prístrojom, otoskopom, tlakomerom, glukomerom, pulzným oxymetrom, bezkontaktným teplomerom. Od leta bude možné vyšetrenie CRP na počkanie, ktoré odlíši bakteriálny infekt od vírusového a racionalizuje predpisovanú antibiotickú liečbu. Na jeseň plánujeme zakúpiť inovatívny prístroj ABI na bezbolestné vyšetrenie, ktorým sa stanoví srdcovocievne riziko pacienta (kôrnatenie tepien - srdcový infarkt alebo náhla cievna mozgová príhoda).

Záleží nám aj na prostredí, v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť a preto sa budeme snažiť postupne zvyšovať komfort času stráveného u nás. Nakoľko veríme v efektívne využitý čas, predovšetkým pracujúcich pacientov, zavádzame možnosť bezplatného objednania sa na čas vyšetrenia a jeden deň vyhradený do neskorých poobedných hodín pre zamestnaných. Ďalej ponúkame eRecept, kedy si Vaše pravidelné lieky budete môcť objednať elektronicky.

K tomu, aby ste sa stali našimi pacientmi, stačí podpísať dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou a ostatné vybavíme za Vás. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! Vždy aktuálne informácie a všetky kontakty budú dostupné na stránke www.vasadoktorka.sk. Taktiež zostáva nezmenené aj uvedené mobilné číslo do ambulancie:

0910 326 075.                                                          Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Vás poprosím prísť vypísať na Obecný úrad Malé Zálužie, denne od 8,00 do 14,00hod.

Ordinačné hodiny:

PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK:

7,00 - 8,00hod.           Preventívne prehliadky, odbery

8,00 - 10,00hod.         Akútne choroby a stavy

10,00 - 12,00hod.        Kontroly a potvrdenia

po 12,30 do 13,30hod. Len objednaní pacienti a návštevy


UTOROK

9,00 - 10,00hod.           Objednaní a návštevy

10,00 - 12,00hod.         Akútne choroby a stavy

12,30 - 17,00hod.          Objednaní a pracujúci pacienti

 

PIATOK

7,00 - 8,00hod.            Preventívne prehliadky a odbery

8,00 - 10,00hod.          Akútne choroby a stavy

10,00 - 12,00hod.         Kontroly a potvrdenia                      S pozdravom Mudr. Katarína Zdarileková