Oznamy a novinky

Očkovanie psov a mačiek

08. 08. 2022 14:41 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Oznamujeme občanom, že dňa 10.08.2022 od 17,00 do 17,30hod. pred Obecným úradom v Malom Záluží a pred starou Jednotou v KAPINCIACH od 17,40 do 18,15hod. bude vykonávať pravidelné povinné očkovanie psov a mačiek, starších ako 3 mesiace, proti besnote. Poplatok za jedno zviera 7Eur. Nezačipované psy budú povinne označené mikročipom za 15Eur. Ďakujeme

Oznámenie o osobe určenej na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonaní a vymenovanie zapisovateľky

20. 07. 2022 18:14 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Oznámenie o osobe určenej na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonaní a vymenovanie zapisovateľky

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, starosta obce Malé Zálužie určil osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie a vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. Zuzanu Zábražnú telefonický kontakt: 037/7894061 e-mail: oumalezaluzie@gmail.com sídlo: 951 24 Malé Zálužie 63

Kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie v pracovných dňoch – konkrétne v stredu od 15,30 do 16,30hod. na Obecnom úrade v Malom Záluží.

Veronika Kubíková, starostka obce

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov

20. 07. 2022 18:08 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov a

pre voľby do orgánov samosprávy voľby do orgánov samosprávnych krajov

 obcí 29. októbra 2022

 

 

V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. SNR č. 209/2022 zo dňa 8. júna 2022,

 Obecné zastupiteľstvo uznesením zo dňa 28. júna 2022 č. 18/2022 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží

bude mať 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom okrsku podľa uznesenia č. 17/2022.