Oznamy a novinky

Revízia plynových kotlov vo vašich domácnostiach

29. 07. 2019 13:05 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Revízny technik vykonávajúci kontroly plynových kotlov pre náš OÚ ponúka túto službu aj občanom. Jedná sa o kontrolu nekondenzačných kotlov – stacionárnych, závesných, kondenzačných kotlov, sporákov, kontrola úniku plynu v domácnosti od hodín. Protokol o kontrole Vám bude vystavený priamo na mieste. Možné termíny výkonu revízie sú 05.09. a 06.09.2019. V prípade záujmu sa môžete nahlásiť priamo na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 0904 611 063 – Kubíková. Ďakujem

Krtkovanie - čistenie odpadu

15. 08. 2019 09:12 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Firma vykonávajúca čistenie odpadového potrubia rodinných domov, tzv. krtkovanie Vám ponúka: použitím najmodernejších technológií, ktoré umožňujú profesionálne a presné diagnostikovanie stavu Vášho odpadu a odstránenie porúch. Čistenie sa vykonáva elektromechanicky, vysokotlakovým prúdom vody a kamerovým systémom. Firma čistí: odpadové potrubie, prípojky, drezové odpady, sifóny, podlahové vpuste, prepady a drenáže, upchaté potrubia, WC, pisoáre, odkvapy, vane, sprchové kúty a iné.
V prípade záujmu ich môžete kontaktovať na tel. č. 0908 148 076.

Prerušenie distribúcie elektriny

02. 08. 2019 08:32 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Dňa 21.08.2019 v čase od 07:30hod. do 10:30hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
CES Hlavná: 1,2,3,6,7,8,9,10, 10/VE, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,30/VE,31,32,33,34,35,35/VE,39,63/OP, 65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,78,80,81,81/VE,82,83,,167,176
FIKT ZsE 1(odbočka hlavnej) 21,22,23,24,25,26,27
K HuČáku 44,45,47,47/VE
Pri Družstve: 55/VZA, 57,58,58/OP, 59,59/OP, 60,61,174,174/VE
Pri Železnici: 48,49,50,52,53,53/VE, 55,56. 56/VE, 169/
Stará dedina: 84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,97
V kúte: 40,41,43