Oznamy a novinky

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

07. 06. 2023 14:50 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Stavebné povolenie ku konaniu č.j.60/2023-486-01-Žá

Obecná brigáda 10.06.2023

31. 05. 2023 22:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Verejná vyhláška

24. 05. 2023 12:07 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - č.j.60/2023-486-01-Žá


Na stiahnutie: Verejná vyhláška