Oznamy a novinky

Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

21. 03. 2019 10:33 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 08. a 09. apríla 2019 v čase od 14,00 do 17,00hod. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 01.09.2012 do 31.08.2013 a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:
  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • vyplnenú dokumentáciu, ktorá je k dispozícii vo Vašej MŠ alebo na webovej stránke školy,
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
Škola ponúka možnosť objednať si predpísané zošity a pomôcky v celkovej hodnote 21€.

Firma Jukka - predaj stromčekov k výsadbe

21. 03. 2019 10:39 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Firma JUKKA bude predávať v pondelok 25. marca 2019 v čase od 13,30 - 14,00hod. pred obecným úradom nasledujúce stromčeky k výsadbe:
jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo Vašich poštových schránkach.

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady

21. 03. 2019 10:41 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vedenie Poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady oznamuje všetkým svojim členom, že dňa 23.03.2019 t.j. v sobotu sa koná Členská schôdza v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre, ktorý sa nachádza oproti výstaviska Agrokomplex.
Odchod autobusu na rokovanie Členskej schôdze je 23.03.2019 t.j. v sobotu o 8,05hod. od Obecného úradu v Malom Záluží.