Oznamy a novinky

Kontajner na stavebný odpad

23. 04. 2019 13:42 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,
kontajner na stavebný odpad je pristavený na dolnom konci pri lipách a bude tam do piatku večera, ďakujem, s pozdravom Kubíková

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie (MŠ)

03. 04. 2019 14:10 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nové Sady oznamuje, že zápis detí na predprímarné vzdelávanie na šk. rok 2019/2020 sa uskutoční 6. a 7.mája 2019 v čase od 8,00 do 14,00hod. v budove Materskej školy v Nových Sadoch. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole alebo stiahnúť z webovej stránky ZŠ.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží k nahliadnutiu:
- občiansky preukaz,
- rodný list dieťaťa,
- v prípade rozvedených rodičov doklad potvrdzujúci zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.                                   Ďakujem

Gardenia Domexpo Bonsai Gallery

18. 04. 2019 11:22 - Vyhlásené v miestnom rozhlase