Geodetické práce

Kontakt

Miroslav Fuska
Malé Zálužie 40

mobil: 0905/443385
tel.: 037/6503819
web : www.geonik.sk
email : fuska@geonik.sk

Kancelária

Geonik Plus s.r.o.
Coboriho 1
94901 Nitra
(obchodné centrum Polygón 1.posch. vedľa autoškoly)

Služby

Geometrické plány
Zameranie stavieb ku kolaudácii alebo úveru
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Porealizačné zamerania inžinierskych sietí
Konzultačné služby ohľadom geodézie a.p.