Slovenský rybársky zväz, RADA Žilina

Stredisko Malé Zálužie

Uradné hodiny

Pondelok - Piatok 7.00 - 15.00

VN Malé Zálužie – výlov záťahovými sieťami.(foto Mgr. Miloslav Zuziak)

Pretlačením celých gonád cez mlynársky hodváb sa docieli pomerne vysoké percento oplodnenosti šťučích ikier in vitro.

VN Malé Zálužie – príprava siete na záťah.(foto Mgr. Miloslav Zuziak)

VN Malé Zálužie – brakovanie rýb na výlove.(foto Mgr. Miloslav Zuziak)

Liaheň v Malom Záluží využívame na reprodukciu nížinných predátorov – šťuky, zubáča a sumca. Násady týchto obľúbených druhov sú žiadané nielen v Nitrianskom kraji, ale po celom Slovensku.(foto Ing. Ján Kohút)

Slovenský rybársky zväz - základné informácie

Slovenský rybárský zvaz je najpočetnejšou záujmovou organizáciou v rámci Slovenska. Združuje 122 základových organizácií s celkovým počtom loviacich rybárov vaic ako 115000.

Objem produkcie jednotlivých druhov násad:

 1. kapor - 65 %
 2. dravé ryby - 5 %
 3. pstruh dúhový - 8 %
 4. pstruh potočný - 5 %
 5. hlavátka - 2 %
 6. sivoň - 1 %
 7. podustva - 7 %
 8. rastlinožravé ryby - 4 %
 9. ostatné (lieň, karas) - 3 %

Najatraktívnejšie rybárske revíry Slovenska:

 • Zemplínska šírava - 3500 ha
 • Oravská priehrada - 3400 ha
 • Liptovská mara - 2160 ha
 • Domaša - 1422 ha
 • Kráľová - 1082 ha
 • Sĺňava - 501 ha

Z menších sú to:

 • Ružín - 390 ha
 • Ružiná - 170 ha
 • Krpeľany - 130 ha
 • Teplý vrch - 100 ha
 • Dedinky - 86 ha
 • Duchonka - 10 ha