Pamätná izba

V roku 2000 sa konalo stretnutie rodákov.Stretlo sa tu veľa ľudí pochádzajúcich z Malého Zálužia. Usporiadatelia sa rozhodli,že tým skôr narodeným pripomenú ich mladé časy strávené v rodnej obci a mladým zase ukázať, aká bola naša obec v minulosti.A tak sa zrodila myšlienka pripraviť výstavku. Vďaka občanom, ktorí boli ochotní zapožičať rôzne predmety pochádzajúce z 1. polovice 20. stor. bolo možné výstavku realizovať. Doplnená bola fotografiami a dokumentami získanými v archívoch. Najskôr bola predstava, že po niekoľkých dňoch bude výstava zrušená. Začali ju postupne navštevovať žiaci z okolitých škôl, návštevníci obce a ďalší. Zatváranie sa odkladalo. Po čase obecné zastupiteľstvo rozhodlo o jej zachovaní. Nachádza sa na 1. poschodí kultúrneho domu a v súčasnosti sa reinštaluje.