Materská škola Nové Sady

Prvá zmienka o predškolskom zariadení sa v kronike uvádza z roku 1946/1947. Od 1. 10. sa zriadila v obci Ašakerť jednotriedna detská opatrovňa s výchovným jazykom slovenským (kaštieľ pri ZŠ). V roku 1948/1949 už nebola opatrovňa, ale materská škola. V tomto roku bola MŠ z budovy Strednej školy premiestnená do Národnej školy. V roku 1949/1950 sa sťahuje trieda MŠ z Národnej školy do štátnej budovy štátnych majetkov. V roku 1954/55 sa MŠ zo šalandy presťahovala do Evanjelickeho zborového domu. V roku 1961 sa MŠ presťahovala do časti Funcín, kde bola až do 17. 6. 1963. Potom bola presťahovaná do budovy kaštieľa (teraz sídlo firmy Monoprodukt). Prevádzka bola od 8.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. K zmene došlo 13. 6. 1977, kedy sa začalo v Materskej škole variť. V roku 1985 sa MŠ presťahovala do novopostavenej budovy v ktorej sídli aj dnes.