Obecná knižnica

Obecná knižnica Malé Zálužie sa nachádza na poschodí vedľa bývalej klubovne, dnes pamätnej izby. Knihy sú usporiadané podľa tematického zamerania na beletriu, odbornú literatúru, detskú literatúru do 10 rokov a mládežnícku od 11 do 15 rokov. Knižnica sa neustále zlepšuje a obnovuje, aby čo najlepšie slúžila potrebám čitateľov. Knihovníčka je Zuzana Plesníková.

Knižnica je otvorená každú STREDU od 15:30 - 16:30 hod.

Výpožičný poriadok
Prírastkový zoznam