Základná škola Nové Sady

Prvé písomné správy a škole v obci sú z roku 1614. Bola to škola cirkevná – evanjelická. Obšírnejšie správy prináša kronika až o škole z roku 1803. Bola v budove pred evanjelickým kostolom, postavená z nepálenej tehly. Mala dve miestnosti, v jednej bola trieda a v druhej býval učiteľ. Zariadenie triedy bolo jednoduché – stôl, stolička, skriňa a tabuľa. Deti sedeli na drevených laviciach okolo dlhého stolu. V zime navštevovalo školu 28 žiakov a v lete iba 8 dopoludnia sa vyučovalo od 8:00 – 11:00 hod. a popoludní od 14:00 – 17:00 hod. V roku 1875 bola postavená nová školská budova. Slúžila svojmu účelu až do roku 1945. Budova bola prekrytá šindľom, susedný byt učiteľa slamou. Vyučovacím jazykom bola vždy slovenčina. Tento stav trval do roku 1910, keď na základe prípisu podžupana z Nitry zaviedla sa Maďarčina ako vyučovací jazyk pod hrozbou odňatia štátnej podpory, čo trvalo do roku 1918. V roku 1915 bola postavená druhá cirkevná katolícka škola v časti Funcín.
V roku 1945 boli všetky cirkevné školy v Československu poštátnené, a tak v obci vznikla národná škola pre 1. – 5. ročník a meštianska škola s 1. – 4. ročníkom. Učebne meštianskej školy boli v rôznych častiach obce – v budove kaštieľa, v budove bývalého obecného úradu, aj v šalande (stála na mieste kde je dnes areál firmy Nussi).
Budova dnešnej základnej školy bola postavená svojpomocne v akcii „Z“ a bola daná do užívania v roku 1960. Postupne v rokoch 1965 až 1979 boli do tunajšej školy pričlenení aj žiaci zo susedných málotriednych škôl – Carovín, Kapiniec, Malého Zálužia, Čabu a Sily.
Od 1. septembra 2004 bol vytvorený nový subjekt - Základná škola s materskou školou v Nových Sadoch, do ktorého patria Materská škola, Základná škola a Zariadenie školského stravovania. Riaditeľkou sa stala Kvetoslava Molnárová, zástupkyňou pre Základnú školu Mária Kopečná a zástupkyňou pre Materskú školu Silvia Halvoníková.