eGovernment - Faktúry 2016

# názov dátum
828 December Fa č. 092016 Ing. Ladislav Lašo - záloha za projektovú 2017-02-17 15:49:47 stiahni
827 December Fa č. 92016 Mišuta Štefan oprava plynových kachiel 2017-02-17 15:49:23 stiahni
826 December Fa č. 422016 - Ing. Marta Serenčéšová audit 2017-02-17 15:48:57 stiahni
825 December Fa č. 10160687 C.solution - bulletin 2017-02-17 15:48:36 stiahni
824 December Fa č. 10160754 C.solution - občasník 2017-02-17 15:48:07 stiahni
823 December Fa č. 19932016 poplatok cenné papiere 2017-02-17 15:47:40 stiahni
822 December Fa č. 20161360 Disig a.s. - DECOM - licencia 2017-02-17 15:47:09 stiahni
821 December Fa č. 111611881 Berendsen rohože 2017-02-17 15:46:18 stiahni
820 December Fa č. 1011649682 Magna Energia - elektrina 2017-02-17 15:45:47 stiahni
819 December Fa č. 2016002114 KEO licencia 2017-02-17 15:45:16 stiahni
818 December Fa č. 2016991362 PZO pre separ. zber - bio odpad 2017-02-17 15:44:47 stiahni
817 December Fa č. 2016991462 - PZO pre separ. zber - komunálny odp 2017-02-17 15:44:20 stiahni
816 December Fa č. 3066323998 Elektrosped a.s. - externý disk 2017-02-17 15:43:58 stiahni
815 December Fa č. 4791121854 Slovak Telekom - pevná linka 2017-02-17 15:43:27 stiahni
814 December Fa č. 7233781851 - SPP plyn 2017-02-17 15:42:52 stiahni
813 December Fa č. 7610301425 Slovak Telekom - mobil 2017-02-17 15:42:26 stiahni
812 November Fa - Prvá komunálna Finančná - poistné 2017-02-17 15:41:22 stiahni
811 November Fa č. 072016 Ing. Ladislav Lašo - projektová dokumentá 2017-02-17 15:40:53 stiahni
810 November Fa č. 111610646 Berendsen rohože 2017-02-17 15:40:23 stiahni
809 November Fa č. 160100295 - nálepky - označenie 2017-02-17 15:39:57 stiahni
808 November Fa č. 2016991204 PZO pre separ. zber - bio odpad 2017-02-17 15:39:28 stiahni
807 November Fa č. 2016991304 PZO pre separ. zber - komunálny odpad 2017-02-17 15:39:03 stiahni
806 November Fa č.160611 KSM Nitra -tašky 2017-02-17 15:38:37 stiahni
805 November Fa č.1011645113 Magna Energia - elektrina 2017-02-17 15:38:10 stiahni
804 November Fa č.5790187489 Slovak Telekom - pevná linka 2017-02-17 15:37:42 stiahni
803 November Fa č.7243722937 SPP plyn 2017-02-17 15:37:15 stiahni
802 október Fa č. 111609365 - Berendsen rohože 2017-02-17 15:36:47 stiahni
801 október Fa č. 1011643078 Magna Energia - elektrina 2017-02-17 15:36:20 stiahni
800 október Fa č. 2016003027 Envigeos Nitra - nádoby na odpad 2017-02-17 15:35:45 stiahni
799 október Fa č. 2016991146 -PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2017-02-17 15:35:20 stiahni
798 október Fa č. 7288611579 SPP - plyn 2017-02-17 15:34:54 stiahni
797 október Fa č. 7608382055 Slovak Telekom - mobil 2017-02-17 15:34:15 stiahni
796 október Fa č.062016 Ing. Ladislav Lašo - projektová činnosť 2017-02-17 15:33:45 stiahni
795 október Fa č.201623 - Rastislav Bila - čistenie odvodňovacieho 2017-02-17 15:33:18 stiahni
794 október Fa č.2016001621 - KEO - aktualizácia 2017-02-17 15:32:42 stiahni
793 október Fa č.2789252988 - Slovak Telekom - pevná linka 2017-02-17 15:31:06 stiahni
792 október Fa č.7609344633 - Slovak Telekom -mobil 2017-02-17 15:30:36 stiahni
785 September fa Komunálna poisťovňa - poistné 2016-11-29 16:41:58 stiahni
784 September fa č. 7607415319 - Telekom - mobil 2016-11-29 16:41:34 stiahni
783 September fa č. 7135486102 - SPP plyn 2016-11-29 16:41:07 stiahni
782 September fa č. 2016990988 - PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-11-29 16:40:40 stiahni
781 September fa č. 2016001429 KEO - aktualizácia 2016-11-29 16:40:15 stiahni
780 September fa č. 1011637081 - Magna Energia - elektrina 2016-11-29 16:39:50 stiahni
779 September fa č. 1011034001 - Telekom - pevná linka 2016-11-29 16:39:23 stiahni
778 September fa č. 111608249 - Berendsen -rohože 2016-11-29 16:38:47 stiahni
777 September fa č. 8680046860 - Záp. vodárenská spol. - vodné stočné 2016-11-29 16:38:17 stiahni
776 August fa č. 6300233252 - SPP plyn 2016-11-29 16:35:29 stiahni
775 August fa č. 4787391571 Telekom - pevná linka 2016-11-29 16:33:15 stiahni
774 August fa č. 2016990830 - PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-11-29 16:32:48 stiahni
773 August fa č. 2016990773 - PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-11-29 16:32:06 stiahni
772 August fa č. 1011633092 - Magna Energia - elektrina 2016-11-29 16:31:38 stiahni
771 August fa č. 111607247 Berendsen - rohože 2016-11-29 16:31:10 stiahni
770 August fa č. 22001227 - CZEMAG a.s. - kovové regály 2016-11-29 16:30:38 stiahni
769 August fa č. 142016 - Ing. Marta Serenčéšová - audit 2016-11-29 16:30:05 stiahni
768 Júl fa č. 160074 - Pyrokomplet s.r.o. - uniformy pre DHZ 2016-11-29 15:40:15 stiahni
767 Júl fa č. 502016 ADAM-STAV Zbehy s.r.o. - zemné práce 2016-11-29 15:39:46 stiahni
766 Júl fa č. 008532016 - Jozef Šmrhola - OLYMP - propag. materiál 2016-11-29 15:39:17 stiahni
765 Júl fa č. 10160369 - C. solution s.r.o. - občasník 2016-11-29 15:38:48 stiahni
764 Júl fa č. 111606183 - Berendsen - rohože 2016-11-29 15:38:22 stiahni
763 Júl fa č. 160100559 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. - nádoby na vodu, 2016-11-29 15:37:37 stiahni
762 Júl fa č. 1011628169 - Magna Energia - elektrina 2016-11-29 15:36:58 stiahni
761 Júl fa č. 2016990673 - PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-11-29 15:36:25 stiahni
760 Júl fa č. 2786463725 - Telekom - pevná linka 2016-11-29 15:35:58 stiahni
759 Júl fa č. 7278569631 - SPP plyn 2016-11-29 15:34:55 stiahni
758 Júl fa č. 7605488962 - Telekom - mobil 2016-11-29 15:34:15 stiahni
757 Júl fa č. 7606449450 - Telekom - mobil 2016-11-29 15:33:53 stiahni
756 Jún fa č. 1605984 Slovgram - verejný rozhlas 2016-11-29 15:28:33 stiahni
755 Jún fa č. 111605134 Berendsen - rohože 2016-11-29 15:27:56 stiahni
754 Jún fa č. 1011624279 Magna Energia - elektrina 2016-11-29 15:27:15 stiahni
753 Jún fa č. 3785530115 - Telekom - pevná linka 2016-11-29 15:26:44 stiahni
752 Jún fa č. 7238641444 - SPP plyn 2016-11-29 15:26:14 stiahni
751 Jún fa Komunálna poisťovňa - poistné 2016-11-29 15:25:44 stiahni
750 Máj fa č. 2016472 odborná škola požiarnej ochrany - školenie 2016-11-29 15:24:51 stiahni
749 Máj fa č. 20160133 - Prounion, a.s. - spracovanie PHSR 2016-11-29 15:23:54 stiahni
748 Máj fa č. 0784602872 - Telekom - pevná linka 2016-11-29 15:23:04 stiahni
747 Máj fa č. 1011620285 Magna Energia - elektrina 2016-11-29 15:21:48 stiahni
746 Máj fa č. 1020162353 - Abydos - knihy 2016-11-29 15:21:15 stiahni
745 Máj fa č. 2016990471 - PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-11-29 15:19:52 stiahni
744 Máj fa č. 7105746224 - SPP plyn 2016-11-29 15:19:18 stiahni
743 Máj fa č. 7248588639 - SPP plyn 2016-11-29 15:18:41 stiahni
742 Máj fa č. 7603559081 - Telekom a.s. - mobil 2016-11-29 15:18:12 stiahni
741 Máj fa č. 7604527894 - Telekom - pevná linka 2016-11-29 15:17:17 stiahni
643 apríl Fa č.7602594794 Slovak Telekom - mobil 2016-08-07 23:33:43 stiahni
642 apríl Fa č.7401232369 SPP - plyn nedočerpanie 2016-08-07 23:33:11 stiahni
641 apríl Fa č.7401232356 SPP - plyn vyúčtovanie 2016-08-07 23:32:49 stiahni
640 apríl Fa č.7263546513 SPP - plyn 2016-08-07 23:32:23 stiahni
639 apríl Fa č.2783674297 Slovak Telekom - pevná linka 2016-08-07 23:31:51 stiahni
638 apríl Fa č.2016000927 KEO - aktualizácia 2016-08-07 23:30:49 stiahni
637 apríl Fa č.201600026 BOEL - Jozef Bohumel - kosačka Huriccane 2016-08-07 23:30:25 stiahni
636 apríl Fa č.16226, 16173 PKF, a.s. - služby verejného obstarávan 2016-08-07 23:30:03 stiahni
635 apríl Fa č. 7901042097 Storno SPP-plyn 2016-08-07 23:29:42 stiahni
634 apríl Fa č. 6611611450 Slovak Telekom - poplatok k vyjadreniu 2016-08-07 23:29:22 stiahni
633 apríl Fa č. 6611611359 Slovak Telekom - poplatok k vyjadreniu 2016-08-07 23:29:00 stiahni
632 apríl Fa č. 2016990369 PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-08-07 23:28:39 stiahni
631 apríl Fa č. 2016001152 KEO - aktualizácia 2016-08-07 23:27:19 stiahni
630 apríl Fa č. 2016000842 ENVIGEOS - nádoby na odpad 2016-08-07 23:26:55 stiahni
629 apríl Fa č. 1604000252 UBS s.r.o. - tester Alkohol 2016-08-07 23:26:32 stiahni
627 apríl Fa č. 1011615848 Magna Energia - elektrina 2016-08-07 23:22:25 stiahni
626 apríl Fa č. 111602979 Berendsen - rohože 2016-08-07 23:22:02 stiahni
625 marec RVC - školenie HK 2016-08-07 23:11:39 stiahni
624 marec Fa Komunálna poisťovňa - poistenie majetku 2016-08-07 23:11:16 stiahni
623 marec Fa č.7258550367 SPP - plyn 2016-08-07 23:10:54 stiahni
622 marec Fa č.2782748176 Slovak Telekom - pevná linka 2016-08-07 23:10:27 stiahni
621 marec Fa č.2161105893 SOZA - poplatok 2016-08-07 23:10:00 stiahni
620 marec Fa č.1011611870 Magna Energia - elektrina 2016-08-07 23:09:12 stiahni
619 marec Fa č.111601941 Berendsen - rohože 2016-08-07 23:08:38 stiahni
618 marec Fa č.20160278 HOREX HX s.r.o. - kontrola hasiacich prístr 2016-08-07 23:08:15 stiahni
617 marec Fa č.2016016 František Ďurík Femi - strava voľby 2016-08-07 23:04:36 stiahni
616 marec Fa č.2016015 ESIF s.r.o. - Verejné obstarávanie 2016-08-07 23:04:00 stiahni
615 marec Fa č.1605984 Slovgram - verejný rozhlas poplatok 2016-08-07 23:02:21 stiahni
614 marec Fa č.642026 DAMEDIS, s.r.o. - tonery 2016-08-07 23:01:57 stiahni
613 marec Fa č.201601 M-Homza s.r.o. - obnova interiéru Domu smútku 2016-08-07 23:01:36 stiahni
612 marec Fa č.160026 AbeeX s.r.o. - Bioaktiv 2016-08-07 23:01:13 stiahni
611 marec Fa č. 7601638249 Slovak Telekom - mobil 2016-08-07 23:00:43 stiahni
610 marec Fa č. 2016990268 PZO - komunálny odpad 2016-08-07 23:00:16 stiahni
609 marec Fa č. 20160082 AGRIS Slovakia - KEO uzávierka 2016-08-07 22:59:52 stiahni
608 marec Fa č. 2016016 Geonik Plus - geodetické práce 2016-08-07 22:58:33 stiahni
607 marec Fa č. 2016015 Geonik Plus - geodetické práce 2016-08-07 22:58:09 stiahni
606 marec Fa č. 642132 DAMEDIS s.r.o. 2016-08-07 22:57:44 stiahni
605 február ZMOS - členské 2016-08-07 22:55:56 stiahni
604 február Spoločný obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce - členské 2016-08-07 22:55:33 stiahni
603 február OZ Radošinka - členské 2016-08-07 22:55:11 stiahni
602 február Fa č.2781827359 Slovak Telekom - pevná linka 2016-08-07 22:54:46 stiahni
601 február Fa č.1 Štefan Mišuta - oprava plynových kachiel 2016-08-07 22:54:21 stiahni
600 február Fa č. 7155352863 SPP - plyn 2016-08-07 22:53:51 stiahni
599 február Fa č. 3714307375 NAY a.s. - HP LaserJet 2016-08-07 22:53:19 stiahni
598 február Fa č. 2016990153 PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-08-07 22:52:59 stiahni
597 február Fa č. 2016000717 KEO - aktualizácia 2016-08-07 22:52:30 stiahni
596 február Fa č. 2016000469 KEO - aktualizácia 2016-08-07 22:52:04 stiahni
595 február Fa č. 111600925 Berendsen - rohože 2016-08-07 22:51:34 stiahni
594 január ZMOS - členský poplatok 2016-08-07 22:49:18 stiahni
593 január ZMO región JE - členské 2016-08-07 22:48:39 stiahni
592 január RVC Nitra - členské 2016-08-07 22:48:18 stiahni
591 január Prima banka - cenné papiere 2016-08-07 22:47:52 stiahni
590 január Fa Samnet - informačný systém samosprávy 2016-08-07 22:47:28 stiahni
589 január Fa Mediatel, spol. s.r.o. - inzercia 2016-08-07 22:46:59 stiahni
588 január Fa č.6611527695 Slovak Telekom - vyjadrenie 2016-08-07 22:32:37 stiahni
587 január Fa č.2016000088 KEO aktualizácia 2016-08-07 22:32:10 stiahni
586 január Fa č.1600002 Lastmedia s.r.o. - CD-RW 2016-08-07 22:31:45 stiahni
585 Január Fa č. 7511287795 Slovak Telekom - mobil 2016-08-07 22:30:11 stiahni
584 január Fa č. 7453049077 SPP - vyúčtovanie plynu 2016-08-07 22:29:16 stiahni
583 Január Fa č. 7258506342 SPP a.s. - plyn 2016-08-07 22:28:56 stiahni
582 Január Fa č. 5780913058 Slovak Telekom - pevná linka 2016-08-07 22:28:25 stiahni
581 Január Fa č. 2016990058 PZO pre sep. zber - komunálny odpad 2016-08-07 22:23:45 stiahni
580 január Fa č. 2016000261 KEO s.r.o. - aktualizácia 2016-08-07 22:23:24 stiahni
579 Január Fa č. 2015004200 ENVI-GEOS Nitra - vrecia 2016-08-07 22:23:01 stiahni
578 Január Fa č. 1051516772 Magna Energia - elektrina vyúčtovanie 2016-08-07 22:22:28 stiahni
577 Január Fa č. 1011548040 Magna Energia - elektrina 2016-08-07 22:21:54 stiahni
576 január Fa č. 23073611 INPROST s.r.o. - Obecné noviny 2016-08-07 22:21:32 stiahni
575 január Fa č. 20P160032 J.C. Trade Bridge International s.r.o. - 2016-08-07 22:17:44 stiahni
574 január Fa č. 16VF0013 CEIBA spol. s r.o. - Filmoplast 2016-08-07 22:09:20 stiahni