eGovernment - Zmluvy 2011

# názov dátum
065 Zmluva ZSE - dodatok 2011-11-24 11:18:46 stiahni
064 1 . Dodatok k zmluve PPA 2011-09-29 12:52:26 stiahni
063 Zmluva o spolupôsobení pri financovaní diela - Ellio spol.s r o 2011-09-29 12:49:58 stiahni
062 PPA - Dodatok č.1 zmena účtu Dexia 2011-09-18 14:13:01 stiahni
061 Ellio spol. s.r.o. Nitra - Rekonštrukcia a modernizácia OÚ 2011-09-15 08:56:48 stiahni
056 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. - Nebezpečný odpad - 29-07-2011 2011-08-29 14:16:38 stiahni
055 Západoslovenská energetika a.s. - Darovacia zmluva - 28-02-2011 2011-08-29 14:14:05 stiahni
054 Katastrálny úrad v Nitre - Poskytnutie hromadných údajov - 28-02-2011 2011-08-29 14:11:36 stiahni
053 Dexia banka - Úverové služby - 30-04-2011 2011-08-29 14:09:58 stiahni
052 Detail plus s.r.o. - Stavebné práce - 06-08-2011 2011-08-29 14:07:34 stiahni
002 Agris Slovakia spol. s.r.o - Účtovníctvo - 01-04-2011 2011-08-29 12:08:18 stiahni