eGovernment - Zmluvy 2015

# názov dátum
554 Výzva na predkladanie ponúk - Obnova interiéru Domu smútku v Malom Záluží - maliarske práce, výmena dlažby, dverí v dome smútku 2016-07-04 09:52:02 stiahni
541 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - obchod 2 2015-12-20 14:07:47 stiahni
540 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - obchod 1 2015-12-20 14:07:15 stiahni
539 Zmluva - vykonávanie menších obecných služieb (Ocú Malé Zálužie - ÚPSVaR) 4 2015-12-20 14:04:04 stiahni
538 Zmluva - vykonávanie menších obecných služieb (Ocú Malé Zálužie - ÚPSVaR) 3 2015-12-20 14:03:38 stiahni
537 Zmluva - vykonávanie menších obecných služieb (Ocú Malé Zálužie - ÚPSVaR) 2 2015-12-20 14:03:11 stiahni
536 Zmluva - vykonávanie menších obecných služieb (Ocú Malé Zálužie - ÚPSVaR) 1 2015-12-20 14:02:40 stiahni
535 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 10. 2015-12-13 20:41:57 stiahni
534 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 9. 2015-12-13 20:41:24 stiahni
533 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 8. 2015-12-13 20:40:55 stiahni
532 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 7. 2015-12-13 20:40:23 stiahni
531 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 6. 2015-12-13 20:39:42 stiahni
530 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 5. 2015-12-13 20:39:10 stiahni
529 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 4. 2015-12-13 20:38:38 stiahni
528 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 3. 2015-12-13 20:38:09 stiahni
527 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 2. 2015-12-13 20:37:40 stiahni
526 Dohoda - dobrovoľníctvo (Obec Malé Zálužie a ÚPSVaR) 1. 2015-12-13 20:37:08 stiahni
525 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 7. 2015-12-13 20:23:05 stiahni
524 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 6. 2015-12-13 20:22:41 stiahni
523 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 5. 2015-12-13 20:22:12 stiahni
522 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 4. 2015-12-13 20:20:52 stiahni
521 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 3. 2015-12-13 20:20:22 stiahni
520 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 2.. 2015-12-13 20:19:39 stiahni
519 Zmluva - prenájom nebytových priestorov - obchod 1. 2015-12-13 20:18:36 stiahni
518 Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na obnovu interiéru domu smútku a na prístršok s lavičkou pri obecnom úrade 5.. 2015-12-13 19:58:43 stiahni
517 Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na obnovu interiéru domu smútku a na prístršok s lavičkou pri obecnom úrade 4. 2015-12-13 19:58:13 stiahni
516 Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na obnovu interiéru domu smútku a na prístršok s lavičkou pri obecnom úrade 3. 2015-12-13 19:57:40 stiahni
515 Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na obnovu interiéru domu smútku a na prístršok s lavičkou pri obecnom úrade 2. 2015-12-13 19:57:08 stiahni
514 Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na obnovu interiéru domu smútku a na prístršok s lavičkou pri obecnom úrade 2015-12-13 19:56:27 stiahni
512 Zmuva p. Gašparík, s.6 2015-08-12 09:10:26 stiahni
511 Zmuva p. Gašparík, s.5 2015-08-12 09:10:01 stiahni
510 Zmuva p. Gašparík, s.4 2015-08-12 09:09:16 stiahni
509 Zmuva p. Gašparík, s.3 2015-08-12 09:08:39 stiahni
508 Zmuva p. Gašparík, s.2 2015-08-12 09:07:41 stiahni
507 Zmuva p. Gašparík, s.1 2015-08-12 09:07:00 stiahni