eGovernment - Zmluvy 2021

# názov dátum
1163 Kúpna zmluva - predaj pozemku p. Krajčovičovi 2022-01-24 14:35:07 stiahni
1162 Zmluva - kúpa pozemku par. číslo 48/2 2022-01-24 14:34:28 stiahni
1161 Zmluva o dielo - Malé Zálužie - odvedenie prívalových vôd 2021-11-08 15:33:18 stiahni
1158 Dodatok č. N20210305001D01 k zmluve o spolupráci N20210305001 2021-09-21 15:13:26 stiahni
1157 Nájomná zmluva 2021-09-21 15:00:14 stiahni
1154 Zmluva nebytový priestor - prevádzka 2021-08-03 10:37:36 stiahni
1153 Zmluva č.1370/2021/OKaŠ 2021-07-06 13:17:30 stiahni
1152 Zmluva SPP - obchod 2021-06-22 08:31:39 stiahni
1151 Zmluva č.900/2021/OkaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 2021-06-21 11:19:21 stiahni
1150 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.03.2021 2021-06-02 13:42:21 stiahni
1149 Ministerstvo vnútra - darovacia zmluva Iveco 2021-06-01 10:49:13 stiahni
1148 DPO - DHZO dotácia 2021-05-12 10:04:05 stiahni
1147 Kúpna zmluva Minárčinyová vs. Obec 2021-05-10 11:49:03 stiahni
1146 Dodatok č. 1 ku zmluve zo dňa 25.01.2021 2021-04-19 15:00:40 stiahni
1145 Zmluva o zámene pozemkov Sako vs. Obec Malé Zálužie 2021-03-29 14:51:03 stiahni
1141 Zmluva o výpožičke MV SR 2 2021-03-11 12:34:32 stiahni
1140 Zmluva o výpožičke MV SR 1 2021-03-11 12:34:14 stiahni
1139 Zmluva o spolupráci - opatrovateľská služba 2021-03-09 09:07:53 stiahni
1138 Kúpna zmluva - chodník 8m2 2021-01-27 12:21:07 stiahni
1136 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 2021-01-12 13:59:03 stiahni
1135 Nebezpečný odpad 2021-01-08 15:35:25 stiahni
1133 Fnsp NZ 2021-01-08 15:31:08 stiahni