eGovernment - Zmluvy 2012

# názov dátum
213 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054625 2012-11-19 16:44:32 stiahni
212 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054603 2012-11-19 16:44:32 stiahni
211 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054546 2012-11-19 16:44:32 stiahni
210 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054526 2012-11-19 16:44:32 stiahni
209 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054506 2012-11-19 16:44:32 stiahni
208 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054446 2012-11-19 16:44:32 stiahni
207 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054420 2012-11-19 16:44:32 stiahni
206 Zmlu va o termin ovan o m u uere101002054401 2012-11-19 16:44:32 stiahni
205 Zmlu va o termin ovan o m u uere 2012-11-19 16:44:32 stiahni
204 Zmluva o termínovanom úvere č.5/013/12 Prima banka 2012-11-19 16:28:08 stiahni
203 Zmluva o prefinancovaní diela s ELLIO 2012-10-12 09:01:33 stiahni
201 Darovacia zmluva ECAV Nové Sady + Dodatok č.1 2012-09-24 11:50:59 stiahni
199 Zmlu va Auditorka310502030201 2012-09-08 19:33:46 stiahni
198 Zmlu va Auditorka 2012-09-08 19:33:46 stiahni
197 Zmlu va c 1480dota cia na kult uru NSK310502030752 2012-09-08 19:33:46 stiahni
196 Zmlu va c 1480dota cia na kult uru NSK310502030655 2012-09-08 19:33:46 stiahni
195 Zmlu va c 1480dota cia na kult uru NSK310502030618 2012-09-08 19:33:46 stiahni
194 Zmlu va c 1480dota cia na kult uru NSK 2012-09-08 19:33:46 stiahni
087 Zmluva o dielo s ELLIO s.r.o - Úprava verejného priestranstva pri cintoríne v Malom Záluží 2012-09-05 12:59:06 stiahni
082 Zmluva s auditorom 2012-07-17 15:27:39 stiahni
081 Zmluva s auditorom 2012-07-17 15:26:48 stiahni
080 Zmluva s PPA II.etapa projektu Stavebné úpravy obecného úradu 2012-04-27 14:39:02 stiahni
078 Prolongácia zmluvy v Prima banke 2012-03-21 11:38:40 stiahni
077 Prolongácia zmluvy v Prima banke 2012-03-21 11:38:08 stiahni
076 Prolongácia zmluvy v Prima banke 2012-03-21 11:37:10 stiahni
072 Dodatok zmluvy Spoločný stavebný obecný úrad 2012-03-16 08:24:27 stiahni
071 Zmluva o dielo PROUNION 2012-03-07 09:42:48 stiahni
070 Zmluva o dielo Inpron 2012-03-07 09:41:54 stiahni
069 Zmluva o dielo Inpron 2012-03-07 09:41:13 stiahni
068 Zmluva o dielo Inpron 2012-03-07 09:40:26 stiahni
067 Zmluva ZSE a.s 2012 2012-02-17 15:14:44 stiahni
066 Potravinová banka 18.1.2012 2012-01-18 23:14:52 stiahni