eGovernment - Zmluvy 2023

# názov dátum
1199 Dodatok ku Zmluve Osobný údaj 2023-10-13 09:08:22 stiahni
1197 Zmluva o združení finačných prostriedkov 2023-10-03 09:56:45 stiahni
1196 Zmluva audit 2023-09-27 09:03:53 stiahni
1195 Zmluva s NSK o poskytnutí dotácie 2023-09-13 15:07:59 stiahni
1194 Zmluva s NSK č. 344/2023/ŠKOLaŠ 2023-09-13 15:07:37 stiahni
1192 Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS 2023-08-01 12:48:37 stiahni
1191 Zmluva o dodávke vody 2023-07-27 15:22:05 stiahni
1190 Poistná zmluva 2023-05-24 12:51:51 stiahni
1189 Zmluva 323 0189 o poskytnutí dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2023-05-03 12:44:57 stiahni
1185 Darovacia zmluva č. p.: ZBM7-29-005/202 2023-02-21 14:14:16 stiahni
1184 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2023-02-21 14:13:31 stiahni
1183 Kúpna zmluva 2023-01-26 09:30:46 stiahni
1182 Zámenná zmluva 2023-01-26 09:30:27 stiahni