eGovernment - Zmluvy 2013

# názov dátum
352 Zmluva uditorka 2014 2014-01-27 16:44:50 stiahni
351 Dodato č.1 k zmluve č. 3/2013 2013-11-25 15:29:06 stiahni
350 Zmluva Homza s.r.o - sklad náradia 2013-09-20 11:05:35 stiahni
349 Zmluva MAS OZ Mikroregión Radošinka 2013-09-12 13:39:22 stiahni
340 Zmluva Úrad vlády SR 2013-08-12 11:37:16 stiahni
289 Zmluva SOZA 2013-08-02 13:29:59 stiahni
288 Dodatok č.4 k zmluve s Envi-Geos Nitra 2013-08-02 13:29:11 stiahni
287 Zmluva PPA - Úprava verjného priestranstva pri cintoríme Malé Zálužie 2013-07-16 08:40:20 stiahni
286 Zmluva o dielo M-Homza s.r.o 2013-07-08 09:02:58 stiahni
285 Zmluva o auditorských službách 2013-06-04 17:00:31 stiahni
284 Zmluva PROUNION 2013-05-20 09:11:08 stiahni
233 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2013-05-02 13:32:00 stiahni
231 Zmluva o prenájme reklamnej plochy 2013-05-02 11:29:49 stiahni
229 Zmluva PRI ZSE a.s 2013-03-09 08:58:48 stiahni
227 Zmluva o dielo M-Homza s.r.o 2013-02-11 16:57:10 stiahni