eGovernment - Zmluvy 2017

# názov dátum
940 dodatok-c1-ku-kupnej-zmluve-12017.pdf 2018-01-04 11:10:05 stiahni
938 Kúpna zmluva č.1/2017 2018-01-03 11:17:00 stiahni
936 Zmluva o poskytnutí dotácie Rodičovské združenie MŠ.pdf 2018-01-03 10:52:12 stiahni
935 Zmluva o dielo JOMAKSTAV, s. r. o. - Rekonštrukcia AB na spolkovú a komunitnú činnosť 2017-10-30 14:40:40 stiahni
934 Darovacia zmluva - DHZ - AUT Nákl. N3G Valník T - 148 VNM 2017-10-30 14:20:15 stiahni
933 Zmluva o dielo - spracovanie projektu žiadosti o dotáciu (bývalá budova školy) 2017-10-26 11:51:25 stiahni
932 Zmluva o posk. služieb E. Konečná audit 2017-10-12 16:23:45 stiahni
881 Zmluva č. 37414- Dobrovoľná požiarna ochrana.pdf 2017-07-07 12:00:23 stiahni
880 Zmluva č. 253 2017 s NSK 2017-07-07 11:58:38 stiahni
879 Dodatok č. 3 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2017 2017-06-22 13:52:34 stiahni
865 Zmluva o dielo Ing. Ladislav Lašo - zvonica 2017-04-23 19:35:15 stiahni
863 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC spol. s r.o. Bratislava -de 2017-04-01 14:57:55 stiahni
791 Top servis IT - nájomná zmluva 2017-02-17 15:28:20 stiahni