Deň detí 2012

V nedeľu, 3.6. 2012, sa v priestoroch detského ihriska konala oslava Dňa
detí. Členovia kultúrnej komisie zabezpečili pre deti bohatý program:
jazda na koni, ukážka výcviku psov, tanečné vystúpenie či maľovanie na
tvár. Deti sa nebáli hrať s loptou, ti silnejší skúsili preťahovanie lanom,
ďalší sa nechali zlákať kreslením. Celkovú atmosféru dotvárala veselá
hudba a opekačka. Deti dostávali aj sladkú odmenu ako spomienku na
tento deň.
Akciu zabezpečili členovia kultúrnej komisie a Jednota dôchodcov.