Hody v obci 2011

Musím skonštatovať, že toto leto bolo bohaté na športové - v našom prípade futbalové udalosti. Na prelome mesiacov júl a august obec poriadala prázdninový futbalový turnaj. Za týmto nasledoval 1. októbra Hodový futbalový turnaj o pohár starostky obce Malé Zálužie.
Akcia to bola veľmi vydarená. Slniečko svietilo a teplota 27 stupňov napovedala , že leto ešte nechce odovzdať žezlo jeseni..
Do boja o putovný pohár sa postavilo 5 družstiev, 3 družstvá domácich a 2 mužstvá hostí z Lužianok . Po počiatočných peripetiách odstúpilo zo súťaže jedno družstvo domácich ,nazývané SWH.
Ostatné štyri družstvá vydržali, bojovali a musím skonštatovať ,že tentoraz v duchu fair - play.
Víťazom turnaja a držiteľom Putovného pohára starostky Malého Zálužia sa stalo domáce družstvo zaregistrované ako Víťazi. V tíme Víťazov hrali Dano Držik, Janko Fašanga, Michal Fašanga, Boris Michalík a Marek Striha.
Druhým v poradí sa stalo družstvo Kajsa, tretím v poradí družstvo Akai a štvrtým družstvo Corgon. Akcia prilákala, keďže boli hody, aj množstvo zvedavcov z radov starších aj mladších futbalových nadšencov.
Prvé tri futbalové mužstvá si vybojovali poháre za umiestnenie v súťaži, a Víťazi boli upozornení na skutočnosť, že na budúci rok , ak budú chcieť, si budú musieť Putovný pohár znovu vybojovať.
Všetkým zúčastneným po turnaji dobre padol chutný guláš. Záver turnaja patril na ihrisku deťom, tie síce nebojovali o pohár, ale dobre im padla sladká odmena a boli veľmi radi, že ich už tí „ veľkáči „ pustili trochu si zahrať.
Dovoľte mi poďakovať touto cestou všetkým organizátorom turnaja, hlavnému kuchárovi, a všetkým vám, že sme si spoločne spríjemnili jednu jesennú hodovú nedeľu.
Starostka obce.