Prázdninový futbalový turnaj 2011

Na prelome júla a augusta t.r./ rozumej 2011 /vyvstala u našich športuchtivých občanov chuť zmerat si sily vo futbalovom zápolení.Obec Malé Zálužie v úzkej spolupráci s vedúcim Flamenca turnaj zorganizovala.
Na multifunčnom ihrisku sa stretli tri mužstvá a síce :Dôchodci - kde farby hájili Tomáš Bila, Miro Karvay,Martin Karvay, Martin ondrašek, Peťo Lenčéš, Števo Alchus a Lukáš Bila,
Bezďáci - v zložení : Bila Ján, Imrišek Michal,Imrišek David ,Bila Karol, Spišák J, Števo a Buco,
Flanenco - Mikloš, Striha M, Grič Ivan Petrucha Peter Macháček Vlado ,Blaho Marek, Alchus Jožo a Krajčovič Patrik.
Jasným favoritom sa stalo družstvo Dôchodcov, druhí sa umiestnili Bezďáci a na treťom mieste skončilo mužstvo Flamenca.
Všetkým bol odmenou dobrý pociť s príjemne stráveného prázdninového popoludnia a tiež chutný guláš, navarený s láskou pre všetkých športovcov a ich fanúšikov.