Stavanie mája 2019

30. apríla bolo opäť v Malom Záluží veselo. Po rozlúčke so zimou a Morenou muži a mládenci stavali máj. A nie hocaký. Po postavení siaha do výšky 22 metrov!!! Vyšší som teda v mojom živote nevidela (a to si pamätám ozaj veľa). Krásne obielený, ostužkovaný, dokonca aj s neodmysliteľnými fľašami. Chlapci z dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží, pod vedením Peťa Novotného, to mali pevne v rukách. Treba sa však poďakovať aj pani starostke Veronike Kubíkovej, miestnej organizácii Jednoty dôchodcov, občianskemu združeniu Labuť aj mnohým ďalším, ktorí varili guláš (Jožko Alchus), nosili stoličky (Mirka a Libuša), zabezpečili koláčiky, malinovky, špekáčiky, pagáčiky a mnohé iné dobroty. Detský folklórny súbor Pelikánik opäť prišiel so spevom a tancom, deti s rodičmi, starými rodičmi i náhodnými okoloidúcimi viazali na máj stužky (bez ohľadu na vek a pohlavie). Detské ihrisko bolo plné a napriek zachmúrenému počasiu bolo veselo. Ani som netušila, aká komplikovaná a ťažká je cesta mája do výšok – vybrať vhodný vysoký tenký strom, krásnu korunku briezky na vrchol, očistiť peň od kôry a najťažšia časť stavania – samotné stavanie. Tŕpli sme, či sa všetko podarí a máj bude pevne stáť. Ale podarilo sa. Máj stojí a krásne veje. Nielen mladým dievkam pre radosť a pýchu. Tešíme sa z neho všetci. Ďakujeme!
Alena Bučeková