Trojkráľové posedenie pri jedličke 2019

Dňa 06.januára 2019 sa uskutočnilo príjemné Trojkráľové posedenie pri jedličke, ktorého organizátormi boli Jednota dôchodcov Malé Zálužie a občianske združenie "Labuť".
Programom nás sprevádzala p. predsedkyňa Líšková, ktorá spolu so svojimi členmi mala pripravené hovorené pásmo, ktoré bolo prierezom zvykov a tradícií od začiatku adventného obdobia, cez Vianoce, až do Troch kráľov.
Na samotný záver nám p. Mosná rozpovedala poviedku. Svojím zanietením a skvelým rečníckym prejavom nám obohatila už príjemné posedenie.