Spomienky 2022 - stretnutie rodákov a občanov Malé Zálužie