Lipa republiky - pri príležisoti 100. výročia vzniku ČSR