Stavanie mája 2012

V pondelok 30.4. 2012 sa konala akcia „Stavanie mája“ v priestoroch
detského ihriska. Súčasťou bolo opekanie špekačiek pri hudbe do skorých
ranných hodín.

Máj postavili občania pod vedením poslanca Petra Novotného. Akciu tiež zabezpečila starostka obce a Jednota dôchodcov.