Rodná dedina včera a dnes - stretnutie v rodnej obci 2018